Kontakt

  Podmiot odpowiedzialny

  Instytut Biotechnologii Surowic
  i Szczepionek Biomed
  Spółka Akcyjna

  30-224 Kraków,
  Al. Sosnowa 8

  Tel. (+48)12 37 69 200
  Fax. (+48)12 37 69 205

  e-mail: informacjanaukowa@biomed.pl

  www.biomed.pl